Študovňe Mladá Garda

 Na internáte Mladá Garda prevádzkujeme 3 malé študovne nad sebou. Študovne sa nachádzajú na bloku J na 2., 3. a 4. podlaží. Každá študovňa sa nachádza približne v strede chodby. Študovne sú označené a pri každej z nich sa nachádza na stene prístupová čítačka na priloženie ISIC preukazu, ktorý je potrebný pre otvorenie dverí.

Tak, ako do všetkých priestorov, ktoré Ynet prevádzkuje, aj v tomto priestore je potrebné mať v portáli prečítaný a odsúhlasený prevádzkový poriadok, pre každú študovňu zvlášť.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho