Vyhľadávanie

Kontakt

YNET

Staré Grunty 53 
841 04 Bratislava 4 
Slovenská republika

 

IČO: 36067423
DIČ: 2021557571 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK41 0900 0000 0006 3056 5516

Nájdete nás aj na sociálných sieťach:

Facebook Twitter Google plus Linkedin YouTube flickr.com Foursquare Ask.fm Nicereply.com

Občianske združenie Ynet je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-17701-1.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho