Študovňa Nikosa Belojanisa

 Študovňa (alebo aj rysovňa) na internáte Nikosa Belojanisa je našou najnovšou študovňou otvorenou v roku 2019. Nachádza sa na 2. medziposchodí (vstup cez dvojkrídlové biele dvere). V rysovni sa nachádza dostatočný počet miest na sedenie, pričom je rozdelená na 2 časti oddelelené posuvnými predeľovacími dverami. V prednej časti sa dá sedieť na klasických stoličkách. Zadná časť je určená viac na pokojnú prácu pri počítači. V zadnej časti sa nachádza aj oddychová zóna pozostávajúca z tulivakou a sedenia.

Pre vstup do miestnosti je potrebné mať pridaný ISIC v profile a odsúhlasený prevádzkový poriadok miestnosti (dostupný na portáli).

 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho