Informácie o výpadkoch

 • Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD Mladosť 8.12.2016

  Vo štvrtok 8.12.2016 v čase od 18:00 do cca 19:00 bude z dôvodu doplnenia zdroja do hlavného switcha na ŠD Mladosť plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

   
 • Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na ŠD Mladosť a ŠD Jura Hronca 22.11.2016

  V utorok 22.11.2016 prebehne plánovaný krátkodobý výpadok z dôvodu reštartu optického switcha na nasledovných internátoch:

  • pre ŠD Mladosť v čase medzi medzi 17-18 na cca 5 min
  • pre ŠD Jura Hronca v čase medzi 19-20 na cca 5 min
  Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.
   

Vyhľadávanie

O nás

Ynet je občianske združenie, ktoré vzniklo 8. 12. 2000 za účelom, aby spojilo ľudí so spoločným záujmom, ktorým je budovanie a zveľaďovanie lokálnej siete na internáte Mladosť. Na jeho počiatku stála hŕstka nadšencov, ktorí sa na úkor vlastných prostriedkov snažili vytvoriť internátnu sieť a neskôr celému snaženiu dali aj právny charakter. Zakladateľmi boli Miroslav Brúsil, ktorý bol prvý vo funkcii predsedu, Ing. Vladimír Bottlík, Bc. Tomáš Verný a Bc. Viliam Koza.

Ynet už šestnásty rok pôsobí na internáte Mladosť v Bratislave. V roku 2007 rozšírilo svoju pôsobnosť na študentský domov Nikosa Belojanisa, vroku 2008 na ŠD Dobrovičova a v roku 2009 na ŠD Jura Hronca. Združenie spája viac ako 3000 študentov prevažne technických smerov a sprostredkováva im pripojenie do siete Internet. Okrem toho poskytuje ďalšie služby ako sú: elektronická pošta, vyhľadávač zložiek na lokálnej sieti, pokrytie študovne wifi sieťou a iné. Činnosť združenia zabezpečujú členovia realizačného tímu. Sú to študenti vysokých škôl, ktorí budujú, udržiavajú, vylepšujú a rozvíjajú sieť a služby poskytované Ynetom.

Všetci členovia predsedníctva ako aj členovia realizačného tímu vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu alebo honorár, dobrovoľne a na úkor svojho voľného času.


Copyright © 2016 | Ynet
design by musho