Zistenie MAC adresy

Pre funkčné pripojenie do internetu musíte počas registrácie alebo čim skôr po registrácii poskytnúť MAC adresu svojho počítača. MAC adresa je hexadecimálne číslo, ktoré identifikuje sieťový adaptér (sieťovú kartu), pomocou ktorej sa pripájate do siete. Čiže budete potrebovať MAC adresu vášho pevného pripojenia a ak chcete využívať WiFi, tak aj MAC adresu Wifi karty.

Zistenie MAC pre jednotlivé operačné systémy

Zistenie MAC vo Windows

Na ploche stlačíte klávesovú skratku "Windows"+"R". Vyskočí vám okienko "Spustenie", kde do okna, ktoré sa vám zobrazí napíšte "cmd", tak ako na obrázku nižšie. Windows klávesa je tlačítko s logom Windows, zvyčajne medzi CTRL a ALT).


Kliknite na tlačidlo OK a zobrazí sa vám konzolové okno. Do tohto okna napíšte príkaz "ipconfig /all " a stlačte enter. Zobrazí sa vám výpis podobný ako na obrázku nižšie. 
 
Získanie MAC adresy z príkazového riadku.
 

Treba nájst niečo takéto:

Physical Address. . . . . . . . . : BC:AE:C5:0A:24:5C

 

BC:AE:C5:0A:24:5C je to, čo v tomto prípade hladáme. Pozor na prípad, že máme v systéme viac sieťových kariet. V takom prípade musíme zadat MAC adresu tej karty, ktorú budeme používať. Pri pevnom pripojení sa bude najskôr volať Ethernet adapter Lokálne pripojenie alebo Ethernet adapter Local Area Connection. (Pozor, nie Ethernet adapter Bluetooth. Pomôckou môže byť, že v Description sa zvykne vyskytovať slovko Gigabit alebo PCI-E).

 

Získanie MAC v Mac OS

Otvoríme si okno systémových nastavení (System Preferences) a vyberieme možnosť Sieť (Network).

Vyberieme možnosť Ethernet alebo AirPort, podľa toho, či chceme zistiť MAC pre pevné pripojenie alebo WiFi pripojenie. Klikneme na tlačidlo Pokročilé (Advanced).

V nasledujúcom okne sa nám zobrazí MAC adresa zvoleného sieťového adaptéra, v našom prípade 00:23:32:d1:18:e8

Alternatívny prístup je spustenie príkazu ifconfig v príkazovom riadku a nájdenie MAC adresy potrebného sieťového rozhrania.

Získanie MAC v Linuxe (Ubuntu)

V Linuxe získame MAC spustením príkazu ifconfig v príkazovom riadku. Následne nájdeme hodnotu označenú ako HWaddr pre sieťový adaptér, ktorý potrebjeme. Pevné pripojenie je najčastejšie označované ako eth0, wifi pripojenie je označované wlan0. Na obrázku nižšie je zobrazený výpis, kde je MAC adresa pevného pripojenia 08:00:27:3c:de:e6. Počítač na obrázku nižšie nemá vypísanú WiFi MAC adresu, takže buď nemá wifi, alebo je wifi vypnutá.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho