Vyhľadávanie

Čestní členovia

Čestným členom združenia sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj združenia. Čestných členov určuje a menuje predsedníctvo. Vo valnom zhromaždení združenia majú poradný hlas a nemajú hlasovacie právo. Majú ale právo byť volení do orgánov združenia.

Bývalí členovia realizačného tímu Ynet, ktorí dostali štatút čestného člena:

Róbert Podhora,
Andrej Šmulík,
Miroslav Brúsil,
Vladimír Bottlík,
Tomáš Verný,
Róbert Trebula,
Helmut Bauer, 
Rastislav Dávid,
Martin Černička,
Marek Židek,
Pavol Sýkora,
Marián Vojs, 
Filip Machyniak,
Jozef Komenda,
Ivan Straka, 
Peter Matuška,
Miloš Halan, 
Peter Gáal, 
Ján Hudoba,
Tomáš Vanderka,
Adam Žák, 
Martin Materný, 
Pavol Boško,
Matúš Kováčik, 
Peter Olbert, 
Radko Štulrajter,
Zuzana Schusterová,
Tomáš Zaťko,
Štefan Jantolák,
Štefan Gula,
Martin Piovár,
Milan Lučanský,
Jakub Baloga,
Andrej Coplák,
Peter Kupec,
Zuzana Krnáčová,
Juraj Pisár,
Marek Martančík,
Ján Šovčík,
Matúš Michalko,

Filip Šoltés,
František Karasz,
Juraj Bojda
Peter Židovský,
Tomáš Bodnár,
Jakub Chalachán,
Miroslava Dobroňová.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho