Informácie o výpadkoch

 • Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD Mladosť 8.12.2016

  Vo štvrtok 8.12.2016 v čase od 18:00 do cca 19:00 bude z dôvodu doplnenia zdroja do hlavného switcha na ŠD Mladosť plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

   
 • Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na ŠD Mladosť a ŠD Jura Hronca 22.11.2016

  V utorok 22.11.2016 prebehne plánovaný krátkodobý výpadok z dôvodu reštartu optického switcha na nasledovných internátoch:

  • pre ŠD Mladosť v čase medzi medzi 17-18 na cca 5 min
  • pre ŠD Jura Hronca v čase medzi 19-20 na cca 5 min
  Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.
   

Vyhľadávanie

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom združenia a je tvorené zo všetkých riadnych členov združenia. 

 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, 
 • odvoláva členov predsedníctva, 
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
 • rozhoduje o zrušení združenia.
 
Členom združenia zo stanov (článok 4, bod 2, odsek e) vyplýva povinnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení. 
Ak sa z nejakého dôvodu zúčastniť nemôžete, je tu možnosť poveriť iného člena združenia, aby Vás zastupoval alebo ospravedlniť neúčasť. 
V prípade bezdôvodnej neúčasti členovi podľa stanov (článok 3, bod 8, odsek f) automaticky zaniká členstvo.
 
Informácie o nadchádzajúcom valnom zhromaždení nájdete na webe https://vz.ynet.sk/
 
.

Najbližšie valné zhromaždeie sa uskutoční 28.11.2017 o 19.00.

Miesto konania 

 • vo Veľkej sále UPeCe pre všetkých členov ubytovaných na ŠD Mladosť
 • v Aule Aurela Stodolu pre ostatných členov OZ Ynet
Ďalšie informácie o valnom zhromaždení ako program, organizačné pokyny a informácie o poverení iného člena združenia na zastupovanie alebo o ospravedlnení neúčasti sa môžte dozvedieť na stránke https://vz.ynet.sk.
 

Valné zhromaždenie 2016 (29.11.2016)

Valné zhromaždenie 2015 (24.11.2015)

Valné zhromaždenie 2014 (25.11.2014)

 Valné zhromaždenie 2013 (26.11.2013)

 Valné zhromaždenie 2012 (27.11.2012)

Valné zhromaždenie 2011

 
 
Copyright © 2016 | Ynet
design by musho