Informácie o výpadkoch

 • Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD Mladosť 8.12.2016

  Vo štvrtok 8.12.2016 v čase od 18:00 do cca 19:00 bude z dôvodu doplnenia zdroja do hlavného switcha na ŠD Mladosť plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

   
 • Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na ŠD Mladosť a ŠD Jura Hronca 22.11.2016

  V utorok 22.11.2016 prebehne plánovaný krátkodobý výpadok z dôvodu reštartu optického switcha na nasledovných internátoch:

  • pre ŠD Mladosť v čase medzi medzi 17-18 na cca 5 min
  • pre ŠD Jura Hronca v čase medzi 19-20 na cca 5 min
  Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.
   

Vyhľadávanie

Realizačný tím

Realizačný tím je srdce Ynetu. Tvoria ho študenti prevažne FEI/FIIT, ktorí sú členovia Ynetu a zároveň sa snažia podľa svojich možností a schopností svojou prácou prispieť k fungovaniu a spravovaniu vecí nevyhnutne potrebných na fungovanie lokálnej siete a internetu. Týmto ľuďom nie je ľahostajná budúcnosť Ynetu, rozhodli sa priložiť ruku k dielu a urobiť niečo pre iných. Robia to dobrovoľne, na úkor svojho voľného času, bez nároku na finančnú odmenu. Pravidelne sa stretávajú, aby koordinovali svoju činnosť. Bez týchto ľudí by Ynet nemohol fungovať.

Podľa stanov je realizačný tím definovaný ako operatívny a v určitých presne stanovených prípadoch výkonný orgán združenia a rozhodujúcim spôsobom sa podieľa na vykonávaní činností vedúcich k dosiahnutiu cieľov združenia.

Viac o funkcií realizačného tímu sa dozviete v stanovách OZ Ynet v článku 9

Realizačný tím sa delí na viaceré skupiny v závislosti od činnosti, o ktorú majú členovia realizačného tímu záujem.

Stále skupiny

Network

Vedúci skupiny: Peter Kupec (hlava) 

 • Správa sieťovej časti siete Ynet
 • Konfigurácia aktívnych sieťových zariadení
 • Troubleshooting v core časti siete Ynetu
 • Testovanie nových aktívnych zariadení

Sysadmini

Vedúci skupiny: Roman Danko (xroman) 

 • Správa produkčných serverov (Internet Firewall, Web server, Mail server)
 • Správa IT služieb a IS (Lase, E-mail)
 • Multicast

Lokálni admini

Vedúci skupiny: Matej Guráň (guru)

 • Technická podpora používateľom
 • Troubleshooting na strane používateľa (po sieťovú vrstvu)
 • Práca s aktívnymi sieťovými prvkami (L2 switche manažovateľné)
 • Budovanie infraštruktúry

PR - Styk s verejnosťou

Vedúci skupiny: Michal Hrabovský (foleriee)

 • Komunikácia s členmi združenia
 • Informovanie členov združenia
 • Propagácia Ynet-u

Sieťoví technici - Hardware

Vedúci skupiny: Jakub Chalachán (yak)

 • Evidencia hardvéru
 • Koordinácia budovania infraštruktúry
 • Zodpovedajú za dostatok a stav potrebného materiálu a náradia

Nákupy

Vedúci skupiny: Matej Guráň (guru)

 • Výber a nákup potrebného tovaru
 • Komunikácia s dodávateľmi - Dojednávanie cien a podmienok dodania
 • Realizácia nákupov zadaných od tímových skupín

Kóderi

Vedúci skupiny: Erik Pribula (toxeen)

 • Programovanie pre jednotlivé projekty
 • Vývoj informačných systémov Y-netu

NETLAB - sieťový lab 

Vedúci skupiny: Martin Tkáčik (mato)

 • Správa laboratória
 • Rozvoj a rozširovanie možností sieťového laboratória

Wi-fi

Vedúci skupiny: Patrik Majerský (padres)

 • Budovanie a správa bezdrôtovej siete - Eduroam na internátoch

Y-zone

Vedúci skupiny: Adam Podhradský (adam858)

 • Zabezpečovanie prevádzky a údržby študentskej zóny Y-zone na ŠD Mladosť
 • Prevádzkovanie študovne, coworking space Y-base, kuchynky

Bernolák a Belojanis

Vedúci skupiny: Ján Juhos (banovcan)

 • Správa a údržba majetku OZ Ynet na daných internátoch
 • Komunikácia s členmi na daných internátoch
 • Dobudovanie Ynet siete

Dobrovičova

Vedúci skupiny: Lukáš Lipták (lukas22)

 • Správa a údržba majetku OZ Ynet na daných internátoch
 • Komunikácia s členmi na daných internátoch
 • Zabezpečovanie prevádzky a údržby študovne na Dobrovičke

Projektové skupiny

How-know

Vedúci projektu: Miroslava Dobroňová (kolegynka)

 • Organizácia odborných prednášok a konferencií pre študentov
 • Komunikácia s firmami, školou, médiami a tretím sektorom

 

Y-bike - úschovne bicyklov

Vedúci projektu: 

 • Vybudovanie a prevádzka úschovne bicyklov na jednotlivých internátoch
 • Lokálni vedúci úschovní:
  • Mladosť: Martin Tkáčik (mato)
  • Bernolák: Martin Antoni (antonio13)
  • Belojanis: 

Projekt študovňa Bernolák

Vedúci projektu: Martin Antoni (antonio13)

 • Príprava a realizácia projektu výstavby študovne na ŠD Jura Hronca (Bernolák)

Projekt rysovňa Belojanis

Vedúci projektu: Jakub Antolík (kubo)

 • Príprava a realizácia projektu výstavby rysovne / študovne na ŠD Nikosa Belojanisa (Belojanis)

Zoznam členov realizačného tímu

Tomáš Breuer – tom026
Roman Danko - xroman
Marek Vavrica - wewer
Lukáš Lipták - lukas22
Martin Tkáčik - mato
Timotej Bodzás - pyroken94
Jakub Chalachán - yak
Matej Guráň - guru
Marek Novotný - xmarek95
Marek Krajčovič - predator
Adam Podhradský - adam858
Michal Hrabovský - foleriee
Matúš Šugár - sugy
Erik Pribula - toxeen
Jozef Zelezník - yosefko
Patrik Majerský - padres
Miroslava Dobroňova - kolegynka
Juraj Báno – jurajbano
Dominik Gula – niko1007
Kika Sokolová – kikas
Adám Kotász – koty
Jakub Jastrabík - jastrabik
Samuel Dikant - samueldikant
Martina Zvolenská - martinkazv
Matúš Kubiš - matus2
 

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho