Vyhľadávanie

Opatrenie z dôvodu uzavretia internátov

Vzhľadom na súčasnú situáciu ohľadom uzavretia internátov z dôvodu ochorenia COVID-19 sa dňa 23.3.2020 predsedníctvo združenia rozhodlo o úpravu členského príspevku pre mesiac apríl na základe stanov združenia. 

Výška členského príspevku pre daný mesiac bola stanovená na 0€. V prípade pretrvávajúceho uzavretia internátov aj počas ďalších mesiacov bude predsedníctvo opäť rozhodovať o znížení členského príspevku aj pre ďalšie mesiace.

Zápisnicu k nahliadnutiu môžete nájsť na tomto odkaze.

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho