Informácie o výpadkoch

 • Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD Mladosť 8.12.2016

  Vo štvrtok 8.12.2016 v čase od 18:00 do cca 19:00 bude z dôvodu doplnenia zdroja do hlavného switcha na ŠD Mladosť plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

   
 • Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na ŠD Mladosť a ŠD Jura Hronca 22.11.2016

  V utorok 22.11.2016 prebehne plánovaný krátkodobý výpadok z dôvodu reštartu optického switcha na nasledovných internátoch:

  • pre ŠD Mladosť v čase medzi medzi 17-18 na cca 5 min
  • pre ŠD Jura Hronca v čase medzi 19-20 na cca 5 min
  Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.
   

Vyhľadávanie

Voľby do predsedníctva 2017

Dňa 31. marca 2017 skončí funkčné obdobie terajšieho predsedníctva OZ Ynet. Z tohto dôvodu v súlade so stanovami predsedníctvo dňa 13.2.2017 na schôdzi realizačného tímu vyhlásilo termín riadnych volieb do predsedníctva OZ Ynet na 14.3. - 16.3.2017.

Organizačne voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú menuje predsedníctvo. Kandidátom na člena volebnej komisie môže byť ktorýkoľvek člen združenia na základe písomnej žiadosti. Svoje žiadosti o členstvo vo volebnej komisii môžete zaslať poštou, osobne doručiť do poštovej schránky združenia alebo hociktorému členovi predsedníctva najneskôr do 24.2.2017.

Menovaná komisia následne schváli volebný poriadok, ktorý upravuje spôsob podávania žiadostí na kandidatúru do predsedníctva, spôsob konania volieb a ďalšie organizačné pokyny k voľbám.

Všetky dôležité informácie a termíny k voľbám nájdete na https://volby.ynet.sk/

Aktualizácia 7.3.2017: Menovaná volebná komisia schválila volebný poriadok a časový harmonogram.

Členovia, ktorí majú záujem kandidovať do predsedníctva môžu podávať svoje žiadosti o kandidatúru od 8.marca 2017 do 11.marca 2017 do 24:00. Viac informacii na https://volby.ynet.sk.

Aktualizácia 12.3.2017: 

Do predsedníctva kandidujú nasledovní kandidáti:

Tomáš Breuer (tom026)

Roman Danko (xroman)

Miroslava Dobroňová(kolegynka)

Matej Guráň(guru)

Michal Hrabovský (foleriee)

Jakub Chalachán (yak)

 

Adam Podhradský (adam858)

 

(správu budeme priebežne aktualizovať)

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho