Informácie o výpadkoch

 • Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na Mladosti a Bernoláku 18.12.2014

  Vo štvrtok 18.12.2014 dôjde k plánovaným krátkodobým výpadkom pripojenia na internátoch Mladosť a Bernolák z dôvodu čistenia optickej kabeláže.

  Po 18.00 budú výpadky na Bernoláku a vždy zasiahnu iba jedno poschodie na cca 10 minút. Po 20.00 budú výpadky pripojenia na Mladosti, ktoré sa budú týkať vždy iba jedného bloku takisto na cca 10 minút. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

   
 • Výpadok pripojenia na internet na 24h 19.11.2014

  Z dôvodu neustáleho zvyšujúceho počtu sťahovania a zdieľania nelegálneho obsahu cez torrenty sme boli donútení odpojiť celé internáty/resp. bloky, kde sa za posledné obdobie objavili prípady sťahovania a zdieľania nelegálneho obsahu cez P2P a torrenty.

   

Vyhľadávanie

Nastavenie zdieľania vo Windows 7

Zdielanie podľa tohto návodu je otestované na operačnom systéme Windows 7 Professional 64 bit.

Odporúčam si nastaviť meno pc a pracovnú skupinu podľa tohto návodu

 1. Nastavenie typu siete
 2. Zapnutie zdieľania
 3. Nastavenie firewallu

Nastavenie typu siete

Pri prvom pripojení sa do novej siete sa vás Windows 7 opýta o aký typ siete ide ( Public alebo Private ), podľa tohto výberu bude neskôr aplikovať rôzne pravidlá pre danú sieť. Odporúčam nastaviť si v Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center najskôr názov siete kliknutím na ikonu podľa obrázka:

Namiesto pôvodného názvu napíšeme Ynet a potvrdíme OK.

step02.jpg, 208kB

Pokračujeme kliknutím na typ siete ( v screeshotoch je to Work network ).

step03.jpg, 284kB

Zvolíme Work network, pripadne Home network.

step04.jpg, 348kB
Teraz máme nastavený typ siete.

Zapnutie zdieľania

Start -> Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Advanced sharing settings

step05.jpg, 283kB

Klikneme na Home or Work

step06.jpg, 113kB

Presvedčte sa, že máte takéto nastavenia:

 • Network discovery: Turn on network discovery
 • File and printer sharing: Turn on file and printer sharing
 • Public folder sharing: Turn off Public folder sharing
 • File sharing connections: Use 128-bit encryption to help protect file sharing connections
 • Password protected sharing: Turn off password protected sharing
 • HomeGroup connections: Alow Windows to manage homegroup connections

step07.jpg, 369kB
Zdieľanie máte povolené, teraz už stačí len nastaviť firewall.

Nastavenie firewallu

Tento návod je robený pre windows firewall.
Prejdeme do nastaveni firewallu: Start -> Control Panel -> System and Security -> Windows Firewall

Vyberieme možnosť Advanced settings

step08.jpg, 284kB

Tu vyberieme Inbound Rules a zoradíme si pravidlá podľa profilu pre ľahšiu orientáciu.

step09.jpg, 606kB

V zozname pravidiel vyhľadáme skupinu File and Printer Sharing, uistite sa, že máte pozapinane tie isté pravidlá, ako sú na obrázku. Jedná sa o pravidlá File and Printer Sharing, ktoré majú profile Private. Zapnuté pravidlá majú zelenú ikonku, vypnuté šedú. Ak chcete pravidlo zapnúť, tak naňho kliknite pravým tlačítkom a z menu vyberte Enable Rule.

step10.jpg, 511kB

Posledným krokom je pre každé z pravidiel na predchádzajúcom obrázku urobiť nasledovné nastavenia: Pravý klik na pravidlo -> Properties
V záložke General nastavte

 • Allow the connection

step11a.jpg, 143kB

V záložke Scope nastavte

 • Local IP address: Any IP address
 • Remote IP address: Any IP address

step11.jpg, 119kB

Už stačí len niečo zazdielať. Pravý klik na zložku, ktorú chcete zdielať -> Share with -> Specific People

Tu môžete nastavovať práva pre zdieľanie, ak chcete, aby bol priečinok prístupný pre každého, zadajte Everyone a nastavte požadované práva (Read/Write pre čítanie aj zápis do priečinka a súborov, alebo Read iba pre čítanie)

step12.jpg, 96kB

Copyright © 2014 | Ynet
design by musho