Informácie o výpadkoch

 • Plánovaný výpadok pripojenia na ŠD Mladosť 8.12.2016

  Vo štvrtok 8.12.2016 v čase od 18:00 do cca 19:00 bude z dôvodu doplnenia zdroja do hlavného switcha na ŠD Mladosť plánovaný výpadok pripojenia do internetu a siete Ynet. Ospravedlňujeme sa za spôsobene nepríjemnosti.

   
 • Plánovaný krátkodobý výpadok pripojenia na ŠD Mladosť a ŠD Jura Hronca 22.11.2016

  V utorok 22.11.2016 prebehne plánovaný krátkodobý výpadok z dôvodu reštartu optického switcha na nasledovných internátoch:

  • pre ŠD Mladosť v čase medzi medzi 17-18 na cca 5 min
  • pre ŠD Jura Hronca v čase medzi 19-20 na cca 5 min
  Ospravedlňujeme sa za spôsobene problémy a ďakujeme za pochopenie.
   

Vyhľadávanie

Nastavenia služby userbackup

V tomto návode nájdete informácie, ako sa zaregistrovať a vytvoriť zálohovací priestor na službe userbackup a ako sa pripojiť na tento zálohovací priestor

Registrácia

Ako prvé navštívite stránku https://userbackup.ynet.sk a tam sa prihlásite so svojím prihlasovacím menom a heslom, ktoré používate v rámci Ynetu(LDAP heslo, heslo ktorým sa prihlasujete na platby).

Po úspešnom prihlásení sa ocitnene na stránke, kde zadáte heslo určené špeciálne pre túto službu(userbackup heslo), pomocou ktorého sa budete prihlasovať na server. Je potrebné zadať heslo dlhšie ako 4 znaky a súhlasiť s podmienkami používania. Následne klikneme na tlačidlo Registrovať.

Po kliknutí na tlačidlo Registrovať je potrebné počkať zopár minút na spracovanie požiadavky. Čakanie by nemalo presiahnúť dobu 3 minút.


Pripojenie k priestoru pre ukladanie dát

Teraz sa znovu prihlásime na https://userbackup.ynet.sk a ocitneme sa v nastaveniach, kde je možné zmeniť heslo, zobrazuje sa aktuálne využitie priestoru a je vygenerovaná adresa sharu (priestoru pre ukladanie dát) pre OS Windows alebo UNIX.

Adresu vygenerovanú v nastaveniach skopírujeme do sprácu súborov, kde budeme následne vyzvaní k tomu, aby sme zadali prihlasovacie meno a heslo k službe(userbackup heslo).

Pre pripojenie na operačnom systéme GNU/Linux môžme použiť správcu súborov Nautilus pre GNOME, Dolphin pre KDE alebo mc pre konzolu. (Je možné si svoj adresár na serveri pripojiť ako lokálny adresár na systéme cez smbmount, mount . Viac informácií o tomto najde v ich manualových stránkach – man smbmount, man mount)

Pre OS Windows použite Windows Explorer a zadajte tam adresu z webového rozhrania.

Po zadaní hesla sa ocitnene vo svojom adresári na serveri. Pri prvom pripojení sa v adresári bude nachádzať súbor README.txt, ktorý obsahuje ďalšie informácie o službe.

Nastavenie automatického zálohovania vo Windows 7

Windows 7 ponúka veľmi jednoduchú možnosť automatického zálohovania. Windows to bude robiť za vás sám a v pravidelnom čase. Zaistíte si tak ochranu vašich dôležitých dokumentov. Návod na nastavenie zálohovania a obnovovanie súborov vo Windows7 nájdete na tejto stránke

Copyright © 2016 | Ynet
design by musho